Στα πλαίσια του έργου «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπλαση στην Πόλη της Κω» η ΤΗΑΖΑ σχεδίασε τις πινακίδες που τοποθετήθηκαν σε όλο το ιστορικό κέντρο της πόλης της Κω, καθώς επίσης και το software των διαδραστικών infokiosk, τα οποία κατασκευάστηκαν από την εταιρεία ΑΜΚΟ ΑΕΒΕ.

Το έργο έγινε από το Δήμο Κω στην προσπάθειά του να παράσχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους Δημότες και τους επισκέπτες της πόλης με σημεία διαρκούς και άμεσης πρόσβασης σε πληθώρα πληροφοριών, τόσο πληροφοριακού υλικού όσο και ιστορικού περιεχομένου, σε δύο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά).

Παρόμοια έργα